Wróć na stronę główną

Przykładowe zadania

 1. Jeden uczniów dobrze widzi i czyta z odległości 25cm oraz rownie dobrze czyta z odległości 1m. O ile zmienia się zdolność skupiająca jego soczewek ocznych?
 2. Ile wynosi zdolność skupiająca okularów krótkowidza, który widzi przedmiot dobrze z odległości 1/6m, gdy nie używa okularów i rownie dobrze z odległości 1/4m, gdy ich używa?
 3. Zdolność skupiająca oka ludzkiego jest:
  1. zawsze jednakowa
  2. największa przy oglądaniu bliskich przedmiotów
  3. największa przy oglądaniu dalekich przedmiotów
  4. zależna od barwy obserwowanych ciał
 4. Gdyby była możliwa taka operacja, to oko alekowidza można by doprowadzić do normalnowzroczności przez:
  1. "rozciągnięcie" gałki ocznej wzdłuż jej osi optycznej
  2. zastąpienie soczewki ocznej inną o mniejszej zdolności skupiającej
  3. wymianę rogówki na inną o mniejszej zdolności skupiającej
  4. wymianę rogówki i soczewki na inne o mniejszych zdolnościach skupiających
 5. Człowiek widzi najlepiej przy oświetleniu promieniami:
  1. niebieskimi i fioletowymi
  2. żółtymi i zielonymi
  3. pomarańczowymi i czerwonymi
  4. nie ma różnicy
Użyteczne wzory                 Odpowiedzi, wskazówki

Powrót na strone główną

Budowa oka | Mechanizm widzenia |  Wdzenie barwne |  Wady wzroku |  Złudzenia