Wróć na stronę główną
Ostrość obrazu padającego na siatkówkę jest regulowana przez soczewkę i mięśnie rzęskowe. Przy oglądaniu przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach oko musi przystosować się, aby obrazy tych przedmiotów powstawały zawsze na siatkówce. Przystosowanie to-akomodacja- polega na zmianach grubości i krzywizny soczewki ocznej, co warunkuje zmianę zdolności skupiającej tej soczewki. Im bliżej oka znajduje się obserwowany przedmiot tym grubsza staje się soczewka, a tym samym rośnie jej zdolność skupiająca. Zmianę zdolności skupiającej oka podczas akomodacji można wyliczyć opierając się na równaniu soczewki:
                  1/f=1/x+1/y;
Dla przypadku obserwacji przedmiotów z odle głości najlepszego widzenia(x=0,25m) równanie:
1/f1=1/0,25m+1/y;     czyli D1=4D+1/y;
Przy obserwacji przedmiotów położonych daleko (x-nieskończoność):
1/f2=0+1/y;     czyli D2=1/y.
Różnicę D1-D2=4D nazywamy zakresem akomodacji oka ludzkiego. W zadaniach testowych wwykorzystujemy poniższy wzór na zdolność akomodacji oka:
dD=1/x1+1/x2
Z pojęciem akomodacji wiąże się również pojęcie odleglości dobrego widzenia - najmniejsza odległość, z jakiej można patrzeć na przedmiot bez zmęczenia mięśni oka widząc ostry obraz przedmiotu (najkorzystniesza odległość przy czytaniu i pisaniu). Zmienia się ona z wiekiem i zależy od stanu zdrowia. Najbliższa jest u 8-latków (ok.10cm). Od 45 roku życia sprężystość soczewki zaczyna się wyraźnie zmniejszać, a ok. 60 roku życia praktycznie wygasa. Przy rozluźnieniu ciała rzęskowego, soczewka nie może się zaokrąglić, stąd szczególnie widzenie z bliska jest upośledzone - widzenie starcze. Częstym zjawiskiem w starzeniu jest zaćma (katarakta) - zmętnienie soczewki (może być również wrodzona np. przy różyczce matki 0k. 5-8 tyg. ciąży). W przypadku zaćmy wieńcowej na którą chorje 95% ludzi po 65 roku życia nie ma utrudnień w widzeniu. W przypadku "zaćmy przejrzałej" soczewka kurczy się, wapnieje, aż odrywa sie od swego zawieszenia i opada na dno gałki ocznej. Najczęściej soczewkę można odsysać i zastępować sztucznym implantem. Po tym zabiegu konieczne jest noszenie okularów (+12D)
Z niewłaściwym kształtem oka wiążą się wady widzenia i nieostrość.
Powrót na strone główną

Budowa oka | Mechanizm widzenia |  Wady wzroku |  Złudzenia |  Zadania