jako przyrząd optyczny

Oko - narząd zmysłowy wzroku, za pomocą którego człowiek (i zwierzęta) odbierają wrażenia świetlne. Poniżej zostały (bardzo skrótowo) omówione następujące zagadnienia :
     
   
     

Odnośniki