Matura z fizyki

Struktura i forma egzaminu maturalnego
z fizyki i astronomii

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii jest egzaminem pisemnym i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.
Od 2015 roku egzamin będzie tylko na poziomie rozszerzonym. Polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce oraz umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zawartych w podstawie programowej.
Dokładne informacje można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.